• Home »  
  • Parents »  
  • COVID-19 - CCC Statement to Parents

COVID-19 C.C.C. messages to Parents - latest 1st May 2020

English translation follows Welsh statement. 

Sylwer fod y linc sydd yn y llythyr yma eto i chi fynd at y wefan yn uniongyrchol.

Letter from Gareth Morgans - Director of Education, 1st May 2020...

GM Large Cym 1

GM Large Cym 2

GM Large Cym 3

GM Large Cym 4

http://newyddion.sirgar.llyw.cymru/2020/02/canllawiau-coronafeirws-covid-19/#.Xq2T06hKjIU

 

Canllawiau COVID-19 i rieni a gofalwyr i gefnogi teuluoedd i aros yn ddiogel, yn iach ac i ddal ati i ddysgu: https://llyw.cymru/canllawiau-covid-19-i-rieni-gofalwyr-i-gefnogi-teuluoedd-i-aros-yn-ddiogel-yn-iach-ac-i-ddal-ati-i

English version

GM Large Eng 1

GM Large Eng 2

GM Large Eng 3

GM Large Eng 4

 

http://newsroom.carmarthenshire.gov.wales/2020/02/coronavirus-covid-19-guidance/#.Xq2Ta6hKjIU

 

COVID-19 Guidance to parents and carers to support families to stay safe, healthy and learning: https://gov.wales/covid-19-guidance-parents-and-carers-support-families-stay-safe-healthy-and-learning  

==============================

10th March 2020

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

 

COVID19 Cymraeg

English translation follows.  Please note the weblink contained in the letter is listed again here so that you may go directly to the latest NHS information...

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

COVID 19 English